شرایط شرکت

·      اين مسابقه از طرف اكادمي اناتوليا توريسم ترتيب داده شده است.

·         هر هنرمند می تواند حداکثر با سه اثر شرکت کند.

·         آثار ارسالی به این مسابقه باید بصورت اصل، چاپ دیجیتالی و یا چاپ کامپیوتری باشد. مسابقه محدودیت تکنیک نداشته و کاریکاتورها می توانند در انواع سبک ها، اعم از رنگی و یا سیاه سفید ارسال شوند. امضای هنرمند روی اثر الزامی می باشد.

·         شرکت کننده گان می بایست در پشت آثارشان، نام، نام خانوادگی و آدرسشان را بنویسند. همچنین بایست فرم اطلاعات شرکت کننده که در زیر صفحه ثبت نام قرار دارد تکمیل کرده و به همراه آثارشان ارسال کنند.

·         آثاری که در سایر مسابقات شرکت کرده ولی جایزه ای دریافت  نکرده اند نیز می توانند در مسابقه شرکت کنند.

·     کاریکاتورهایی که به این مسابقه ارسال می‌شوند، قابل چاپ در هرگونه کتاب، کاتالوگ، بروشور، کارت‌پستال، وب‌سایت‌ و سایر انتشارات مربوط به آکادمی گردشگری آناطولی هستند. به جز موارد ذکر شده، کلیه حقوق نشر متعلق به صاحب‌اثر خواهد بود.

·         کاریکاتورهایی که پس از اولین ارزیابی انتخاب و معرفی خو اهند شد، از اول تا نهم ژانویه  2022 معرفی می شوند.  به اعتراضات  در تاریخ اول تا نهم ژانویه  2022 رسیدگی خواهد شد.

·         برخی از آثار منتخب بصورت البوم منتشر می شود. نسخه ای از این آلبوم  به صاحبان آثار ارسال خو اهد شد.

·         هیچ یک از آثار ارسالی شده اعم از اینکه موفق به کسب رتبه شده و یا در آلبوم  چاپ یا نشده اند،  به صاحبان اثر عودت نخواهند شد.

·         شرکت کاریکاتوریستها در این مسابقه به معنی قبول تمامی شرایط مسابقه است.

·     ·         مهلت نهایی ثبت نام تا تاریخ 20 دی 1400 می باشد.

·         آثار قابل ارسال به ادرس زیر می باشند:

Nazmi KOZAK
P.O. Box 109, 06444
Yenisehir, Ankara / Turkey
E-mail: tourismcartoon@gmail.com