مدال ها

کاریکاتوریست‌های رده بزرگسال
جوایز مقام‌ها
1000 دلار آمریکا نفر اول
جوایز تعطیلات در ترکیه (5 روز ، 2 نفر) دلار آمریکا, محل اقامت کامل تخته
(Four Points by Sheraton )
نفر دوم
جوایز تعطیلات در ترکیه (5 روز ، 2 نفر) دلار آمریکا, محل اقامت کامل تخته
(Four Points by Sheraton)
نفر سوم
500 دلار آمریکا جایزه مخصوص پروفسور آتیلا اوزر
کاریکاتوریست‌های رده جوانان
جوایز مقام‌ها
500 دلار آمریکا نفر اول
جوایز تعطیلات در ترکیه (5 روز ، 2 نفر) دلار آمریکا, محل اقامت کامل تخته
(Four Points by Sheraton)
نفر دوم
جوایز تعطیلات در ترکیه (5 روز ، 2 نفر) دلار آمریکا, محل اقامت کامل تخته
(
Four Points by Sheraton )
نفر سوم