Yayınlar

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nı konu alan bilimsel çalışmalar (makale, bildiri ve kitap bölümleri)

Cohen, E. (2011). The People of Tourism Cartoons, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22 (3):  326-349.


Sel, S. G., Lale, C., Aktaş, G. (2016). Karikatüristler Gözüyle Deniz Turizmi: Turizm Karikatürlerinin Göstergebilim Yaklaşımı İle İncelenmesi (Marine Tourism Through the Eyes of Cartoonists: An Investigation of Tourism Cartoons with A Semiotic Approach), III. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Yayınları.


Sel, S. G., Lale, C., Aktaş, G. (2016). Karikatüristler Gözüyle Deniz Turizmi: Turizm Karikatürlerinin Göstergebilim Yaklaşımı İle İncelenmesi (Marine Tourism Through the Eyes of Cartoonists: An Investigation of Tourism Cartoons with A Semiotic Approach), DEÜ Denizcilik Fakültesi Dergisi,UDTS 2016 Özel Sayı Sayfa: 65-87.


Pabel, A. (2016). The role of humour in contributing to tourism experiences. İçinde; Filep, S., Laing, J., Csikszentmihalyi (Editörler) M. Positive Tourism. Londra: Routledge.


Yıldız, U., Yılmaz, M. (2017). Karikatürün Öğrenci Resimleri Üzerine (The Impact of Caricature on Student’s Drawings), İdil: Sanat ve Dil Dergisi, 37 (6):2469-2487.
DOI: 10.7816/idil-06-37-06


Rodrigues, A. I. (2018). The use of visual methods in tourism classes: The case of photo essay, cartoons and videography,  10th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure (2 – 7 October 2018, Avanos, Turkey), pp. 57-64.


Civelek, M., Türkay, O.(2019). Uzay Turizmine İlişkin Uluslararası Turizm Karikatürlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi A Semiological Analysis of Space Tourism Related International Tourism Caricatures), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (3):960-980.


Rodrigues, A. I. (2020). Exploring Visual Methods in Teaching Tourism, Tourism Analysis,  2-3: 203-214


Akoğlan Kozak, M. ve Özkeroğlu, Ö. (2020). Çocuk Gözüyle Turizm: Turizm Karikatürleri Üzerinden Bir Değerlendirme, Turizm Akademik Dergisi, 7 (2): 19-36.