Değerlendirme Bilgileri

  1. Yarışmaya gönderilen eserler iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.
  2. Birinci aşamada, yarışmaya gönderilen bütün eserler Ön Değerlendirme Seçici Kurul Üyeleri’nin katılımıyla yapılacak toplantıda değerlendirilecektir. Bu toplantı sonucunda finale kalacak eserler belirlenecektir. Bu değerlendirmede yarışmaya gönderilen eserlerin en fazla 1/5’i finale bırakılacaktır.
  3. İkinci aşama değerlendirmeye geçilmeden önce finale kalan eserler 1 – 9 Şubat 2022 tarihleri arasında internet ortamında ilan edilerek içlerinde benzer, çalıntı, intihal, önceden ödül alanlar ve diğer itirazlar, Ön Değerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafından karara bağlanacak ve yerinde görülen itirazlar doğrultusunda ilgili karikatürler değerlendirme dışına alınacaktır.
  4. İkinci aşamada finale kalan eserler Final Değerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme iki alt aşamada yapılacaktır. İlk aşama değerlendirmede finale kalan eserlerin sayısı 45-50 sayısına indirilecek, son basamakta ise dereceye giren eserler belirlenecektir.
  5. Yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirmesi aşağıda belirtilen üç konu temel alınarak yapılacaktır.
  • Konu seçimi ve konunun uygunluğu,
  • Mizah kalitesi,
  • Çizim özgünlüğü.