Yönerge

ULUSLARARASI TURİZM KARİKATÜRLERİ YARIŞMASI YÖNERGESİ
1. DÜZENLEYENLER
a) Yarışma, Anatolia Turizm Akademisi tarafından düzenlenir.
2. BAŞVURU TARİHİ
a) Önceden ilan edilmek suretiyle bir değişikliğe gidilmediği takdirde, yarışmaya eser gönderme süresi her yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.
3. TEMA
b) Yarışma, her yıl turizmle ilgili bir tema belirlenerek düzenlenir. Belirlenecek tema turizmle ilgili herhangi bir konudan oluşur.
4. YARIŞMAYA KATILIM
a) Yarışma amatör ve profesyonel bütün karikatür sanatçılarına açıktır.
b) Her sanatçı en fazla üç eserle katılabilir.
c) Yarışmaya gönderilen eserler orijinal çizim, dijital baskı ya da bilgisayar çıktısıyla hazırlanmış olabilir.
d) Çizim tekniği serbesttir.
e) Renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak, kağıt ortamında gönderilen eserlerin üzerinde sanatçıların imzalarının yer alması gerekmektedir.
f) Katılımcılar eser gönderirken ad, soyad ve adreslerini yazmalıdır. Karikatürler yarışmanın internet sayfası üzerinden gönderiliyorsa, sayfadaki ilgili yerlere posta adresleri, e-posta adresleri ile telefon numaraları yer almalıdır.
g) Gönderilen karikatürler herhangi bir yerde yayımlanmış olabilir, ancak daha önce bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
h) Yarışmaya katılan karikatürler Anatolia Turizm Akademisi bu organizasyon ile ilgili kitap, katalog, broşür, kartpostal, web siteleri ve afişlerde yayınlanabilir. Bunların dışındaki tüm yayın hakları eser sahibine aittir.
i) Dereceye girsin veya girmesin, albümde yer alsın veya almasın hiçbir eser iade edilmez.
j) Yarışmaya katılan bütün sanatçılar bu yönergede açıklanan bütün katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.
5. KATEGORİLER
a) Yarışma iki kategoriden oluşur.
b) “Yetişkinler Kategorisi” 17 ve daha yukarıdaki yaşlardaki karikatür sanatçılarının katımına açıktır.
c) “Gençler Kategorisi” ise 16 ve daha alt yaşlardaki karikatür sanatçılarına açıktır.
6. YARIŞMANIN DUYURUMU
a) Yarışmanın duyurumu üç kez sanal ortamda yapılır.
b) İlk duyurum Temmuz ayının ilk haftasında, ikinci duyurum Ekim ayının ilk haftasında ve son duyurum ise Aralık ayının ilk ayında yapılır.
7. GÖNDERİLEN ESERLERİN DUYURUMU
a) Ocak ayının ilk haftasında yarışmaya gönderilen bütün eserler karikatür sahibinin “adı ve soyadı”, “ülkesi”, “kategorisi” ve “gönderilen karikatür sayısı” şeklinde tablo olarak yarışmanın resmi web sayfasında ilan edilir.
b) İlan sonrasında gönderildiği halde ulaşmayan karikatürlerin ilan edilen tarihe kadar yarışma sekretaryasına ulaşması halinde kabul edilir.
8. DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
a) Değerlendirme kurulu üyeleri “Ön Değerlendirme Kurulu Üyeleri” ve “Final Değerlendirme Kurulu Üyeleri” olmak üzere iki gruptan oluşur.
b) Değerlendirme Kurulu üyeleri, Düzenleme Kurulunun belirlediği iki temsilcisi dışında her üç yılda bir değiştirilir.
c) Her yıl Yetişkinler Kategorisinde dereceye giren yedi karikatür sanatçısı arasından belirlenecek iki karikatürcü izleyen yarışmada Nihai Değerlendirme Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere davet edilir.
9. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Yarışmaya gönderilen eserler üç aşamalı olarak değerlendirmeye tabu tutulur. Birinci aşamada İstanbul’da bir araya gelen Ön Değerlendirme Kurulu Üyeleri gönderilen eserlerin yaklaşık 1/5’ini finale kalacak şekilde elemeye tabi tutar.
b) Finale kalan eserler önceden ilan edilen ve en az 10 günden az olmayan bir sürede askıya çıkarılarak, ilan edilerek, içlerinde kopya, duplikasyon, vb. olanların ortaya çıkarılması sağlanır.
c) İtirazlar ilan edilen tarihler arasında kabul edilir. Gelen itirazlar Ön Değerlendirme Kurulu üyelerinin bilgisine sunulur. İtiraza konu olan eserlerden Kurul tarafından yerinde bulunan eserler final değerlendirmesine alınmaz.
d) İkinci aşamada, Final Değerlendirme Kurulu Üyeleri finale kalan eserleri ilk etapta yaklaşık 1/3’ünü son değerlendirmeye bırakacak şekilde değerlendirir.
e) Son aşamada ise Final Değerlendirme Kurulu Üyeleri dereceye giren eserleri belirler.
f) Turizm karikatürleri yarışmasında finale kalan veya dereceye giren eserler için yapılacak itirazlar ön değerlendirme kurulu üyeleri tarafından incelenir. Ödüllerin açıklanmasından önce veya sonra olması fark etmeksizin, yarışmaya katılan herhangi bir katılımcının başka bir kimsenin eserinin tamamını veya bir kısmını kopyalaması, kendisi yapmış gibi göstermesi halinde ilgili katılımcının eseri değerlendirme dışı tutulur, herhangi bir ödülü kazanmış olması halinde bu ödül kendisinden geri alınır ve bir daha Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’na katılma hakkını kaybeder.
10. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
a) Yetişkinler Kategorisinde “Birincilik*, *İkincilik”, “Üçüncülük”, “Prof. Atila Özer Özel Ödülü” ve üç Mansiyon ödülü verilir.
b) Gençler Kategorisinde “Birincilik” ve iki Mansiyon ödülü verilir.
c) Dereceye girenlere önceden ilan edilen ödüller verilir.
d) Dereceye girenlere plaket ve ödül belgesi verilir.
e) Ödül töreni Nisan ayı içerisinde Türkiye’de düzenlenir.
11. YARIŞMA KİTABI
a) Yarışmada finale kalan ve dereceye giren bütün karikatürlerin yer aldığı kitap renkli olarak yayımlanır.
b) Kitapta önceki yıllarda dereceye giren karikatürlere de yer verilir.
c) Kitapta, seçici kurul üyeleri ile ilgili bilgiler de yer alır.
d) Kitapta eseri yer alan bütün sanatçılara birer kitap gönderilir.
e) Karikatür kitabı ayrıca yarışmanın resmi web sayfasında online olarak açık erişime açılır.