دستورالعمل

راهنمای مسابقه بین­المللی کاریکاتور گردشگری

1.   برگزارکننده

این مسابقه توسط آکادمی گردشگری آناطولی برگزار می‎‌گردد.

2.   تاریخ پذیرش

الف) در صورتی که از قبل اطلاع رسانی نشود، آخرین مهلت ارسال کاریکاتورها 31 دسامبر هر سال خواهد بود. کاریکاتورهایی که پس از این تاریخ ارسال شوند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

3.   موضوع

این مسابقه هر سال برگزار شده و تمام جنبه های مختلف مرتبط با گردشگری را شامل می گردد.

4.   شرکت کنندگان در این مسابقه

الف) شرکت در این مسابقه برای تمام کاریکاتوریست های حرفه ای و آماتور سرتاسر دنیا میسر می باشد.

ب) هر کاریکاتوریست حداکثر میتواند سه کاریکاتور ارسال نماید.

ج) کارهایی که ارسال می گردند می بایست طراحی اصلی، چاپ دیجیتال و یا چاپ کامپیوتری باشد.

د) استفاده از تمام تکنیک های طراحی مجاز می باشد.

ه) کارها می تواند هم به صورت رنگی و هم سیاه و سفید ارائه شوند. در کارهایی که بر روی کاغذ ارائه می گردند باید حتما امضای صاحب اثر وجود داشته باشد.

و) شرکت کنندگان باید حتما نام و نام خانوادگی به همراه ایمل و آدرس کامل پستی خود را قید نمایند. در مورد ارسال های اینترنتی باید آدرس پستی، ایمیل و شماره تماس در مکان های لازم قید شود.

ز) کاریکاتورهایی که به جاهای دیگر ارسال شده اند اما تا کنون جایزه ای دریافت نکردند نیز می توانند برای این مسابقه فرستاده شوند.

کاریکاتورهایی که به این مسابقه ارسال می‌شوند، قابل چاپ در هرگونه کتاب، کاتالوگ، بروشور، کارت‌پستال، وب‌سایت‌ و سایر انتشارات مربوط به آکادمی گردشگری آناطولی هستند. به جز موارد ذکر شده، کلیه حقوق نشر متعلق به صاحب‌اثر خواهد بود.

ط) هیچ کدام از آثار صرف نظر از اینکه جایزه ای برنده شده باشند یا خیر به صاحبان اثر برگردانده نخواهد شد.

ی) کاریکاتوریست های که در این مسابقه شرکت می کنند به منزله این است که تمام شرایط راهنمای مسابقه را پذیرفته اند.

5. رده های مسابقه

این مسابقه در دو رده برگزار می گردد.

الف) “رده کاریکاتوریست های بزرگسال” که ویژه شرکت کنندگان بالای 17 سال است.

ب) “رده کاریکاتوریست های جوان” که ویژه شرکت کنندگان کمتر از 16 سال است.

6. اطلاعیه مسابقه

اطلاعیه مسابقه سه مرتبه در محیط های مجازی اعلام خواهد شد: اولین اطلاعیه هفته اول جولای خواهد بود. مرحله دوم در هفته اول اکتبر اعلام می گردد. و آخرین اطلاعیه هفته اول دسامبر هر سال می باشد.

7. اطلاعیه کارهای ثبت نام شده

الف) تمامی کارهای ثبت نام شده در مسابقه در جدولی که محتوی “نام و نام خانوادگی”، “کشور” و “تعداد کارهای ارسال شده” توسط کاریکاتوریست است در وبسایت رسمی مسابقه و در هفته اول ژوئیه اعلام خواهد گردید.

8. اعضای کمیته داوران

الف) اعضای کمیته داوران شامل دو گروه “اعضای کمیته پیش انتخاب” و “اعضای کمیته انتخاب نهایی” می باشند.

ب) اعضای کمیته داوران به جز دو نماینده ای که از طرف کمیته برگزار کننده مشخص میشوند هر سه سال یک بار تغییر خواهند کرد.

ج) هر ساله دو نفر از کاریکاتوریست های برگیزیده در “رده کاریکاتوریست های بزرگسال” به عنوان کمیته داوری نهایی در مسابقات سال های پیش رو دعوت می گردد.

9. ارزیابی کارها

الف) کارهای ثبت نام شده در سه مرحله مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در مرحله اول اعضای کمیته داوری اولیه در استانبول گرد هم می آیند تا تقریبا یک پنجم کارهای ثبت نام شده را به عنوان فینالیست معرفی نمایند.

ب) فینالیست ها پس از مدت ده روز معرفی می گردند و در طول این مدت تلاش می شود تا کارهایی که کپی هستند را حذف کنند.

ج) بین تاریخ های اطلاعیه ها می توان به نتایج اعتراض نمود. اعتراض ها به کمیته داوری اولیه ارجاع داده می شود. کارهایی که در این مرحله توسط کمیته داوری اولیه تایید نمی شوند به داوری نهایی راه نخواهند یافت.

د) در مرحله دوم، اعضای کمیته داوری نهایی تقریبا یک سوم از کارها را به عنوان فینالیست برای ارزیابی نهایی انتخاب می کنند.

ه) در مرحله آخر، اعضای کمیته داوری نهایی کارهای برنده را مشخص می کنند.

f) کمیته داوران مسابقه کاریکاتورهای گردشگری، به اعتراضهایی که در مورد آثار به فینال رسیده ویا صاحب مقام میشود، رسیدگی میکند. اگر در حین بررسی آثار،هیت داوران متوجه شوند که قسمتی و یا تمام اثر از منبع دیگری کپی برداری شده است ویا از طرف شخص دیگری ترسیم شده و به مانند اثر خود شخص جلوه داده شده است اثر مذکوراز مسابقه حذف خواهد شد. در صورتی که جایزه ای به چنین اثری اهداء شده باشد، جایزه پس گرفته خواهد شد و حق مجدد شرکت در مسابقه بین المللی گردشگری، تماما از وی سلب خواهد شد.

10. جوایز و مراسم اهدای جایزه

الف) در رده کاریکاتوریست های بزرگسال، “جایزه بزرگ”، “جایزه مقام دوم”، “جایزه مقام سوم”، “جایزه پروفسور آتیلا اوزر” و “سه طنز” ارائه می گردد.

ب) در رده کاریکاتوریست های جوان “جایزه بزرگ” و “دو طنز” ارائه می گردد.

ج) تنها به افرادی که برنده جایزه شده اند پنج روز اقامت در یک هتل پنج ستاره شامل تمام امکانات تفریحی به صورت رایگان در ترکیه تعلق خواهد گرفت.

د) هزینه کامل حمل و نقل برندگان فراهم می گردد..

و) مراسم اهدای جایزه ممکن است در هر نقطه از ترکیه در ماه آپریل هر سال صورت پذیرت.

11. کتاب مسابقه

الف) در کتاب مسابقه نام تمام برندگان جایزه به همراه کارهای فینالیست به صورت رنگی چاپ می گردد.

ب) کاریکاتورهای که در سال های گذشته برنده جایزه شده اند نیز در کتاب مسابقه جای داده خواهند شد.

ج) اطلاعاتی در مورد کمیته داوری در کتاب مسابقه قرار داده می شود.

د) یک نسخه از کتاب مسابقه برای تمام کاریکاتوریست هایی که کارشان در کتاب قرار گرفته است فرستاده خواهد شد.

ه) کتاب مسابقه همچنین در وبسایت رسمی مسابقه به صورت آنلاین نمایه می گردد.

راهنمای مسابقه بین­المللی کاریکاتور گردشگری

1.   برگزارکننده

این مسابقه توسط آکادمی گردشگری آناطولی برگزار می‎‌گردد.

2.   تاریخ پذیرش

الف) در صورتی که از قبل اطلاع رسانی نشود، آخرین مهلت ارسال کاریکاتورها 31 دسامبر هر سال خواهد بود. کاریکاتورهایی که پس از این تاریخ ارسال شوند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

3.   موضوع

این مسابقه هر سال برگزار شده و تمام جنبه های مختلف مرتبط با گردشگری را شامل می گردد.

4.   شرکت کنندگان در این مسابقه

الف) شرکت در این مسابقه برای تمام کاریکاتوریست های حرفه ای و آماتور سرتاسر دنیا میسر می باشد.

ب) هر کاریکاتوریست حداکثر میتواند سه کاریکاتور ارسال نماید.

ج) کارهایی که ارسال می گردند می بایست طراحی اصلی، چاپ دیجیتال و یا چاپ کامپیوتری باشد.

د) استفاده از تمام تکنیک های طراحی مجاز می باشد.

ه) کارها می تواند هم به صورت رنگی و هم سیاه و سفید ارائه شوند. در کارهایی که بر روی کاغذ ارائه می گردند باید حتما امضای صاحب اثر وجود داشته باشد.

و) شرکت کنندگان باید حتما نام و نام خانوادگی به همراه ایمل و آدرس کامل پستی خود را قید نمایند. در مورد ارسال های اینترنتی باید آدرس پستی، ایمیل و شماره تماس در مکان های لازم قید شود.

ز) کاریکاتورهایی که به جاهای دیگر ارسال شده اند اما تا کنون جایزه ای دریافت نکردند نیز می توانند برای این مسابقه فرستاده شوند.

کاریکاتورهایی که به این مسابقه ارسال می‌شوند، قابل چاپ در هرگونه کتاب، کاتالوگ، بروشور، کارت‌پستال، وب‌سایت‌ و سایر انتشارات مربوط به آکادمی گردشگری آناطولی هستند. به جز موارد ذکر شده، کلیه حقوق نشر متعلق به صاحب‌اثر خواهد بود.

ط) هیچ کدام از آثار صرف نظر از اینکه جایزه ای برنده شده باشند یا خیر به صاحبان اثر برگردانده نخواهد شد.

ی) کاریکاتوریست های که در این مسابقه شرکت می کنند به منزله این است که تمام شرایط راهنمای مسابقه را پذیرفته اند.

5. رده های مسابقه

این مسابقه در دو رده برگزار می گردد.

الف) “رده کاریکاتوریست های بزرگسال” که ویژه شرکت کنندگان بالای 17 سال است.

ب) “رده کاریکاتوریست های جوان” که ویژه شرکت کنندگان کمتر از 16 سال است.

6. اطلاعیه مسابقه

اطلاعیه مسابقه سه مرتبه در محیط های مجازی اعلام خواهد شد: اولین اطلاعیه هفته اول جولای خواهد بود. مرحله دوم در هفته اول اکتبر اعلام می گردد. و آخرین اطلاعیه هفته اول دسامبر هر سال می باشد.

7. اطلاعیه کارهای ثبت نام شده

الف) تمامی کارهای ثبت نام شده در مسابقه در جدولی که محتوی “نام و نام خانوادگی”، “کشور” و “تعداد کارهای ارسال شده” توسط کاریکاتوریست است در وبسایت رسمی مسابقه و در هفته اول ژوئیه اعلام خواهد گردید.

8. اعضای کمیته داوران

الف) اعضای کمیته داوران شامل دو گروه “اعضای کمیته پیش انتخاب” و “اعضای کمیته انتخاب نهایی” می باشند.

ب) اعضای کمیته داوران به جز دو نماینده ای که از طرف کمیته برگزار کننده مشخص میشوند هر سه سال یک بار تغییر خواهند کرد.

ج) هر ساله دو نفر از کاریکاتوریست های برگیزیده در “رده کاریکاتوریست های بزرگسال” به عنوان کمیته داوری نهایی در مسابقات سال های پیش رو دعوت می گردد.

9. ارزیابی کارها

الف) کارهای ثبت نام شده در سه مرحله مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در مرحله اول اعضای کمیته داوری اولیه در استانبول گرد هم می آیند تا تقریبا یک پنجم کارهای ثبت نام شده را به عنوان فینالیست معرفی نمایند.

ب) فینالیست ها پس از مدت ده روز معرفی می گردند و در طول این مدت تلاش می شود تا کارهایی که کپی هستند را حذف کنند.

ج) بین تاریخ های اطلاعیه ها می توان به نتایج اعتراض نمود. اعتراض ها به کمیته داوری اولیه ارجاع داده می شود. کارهایی که در این مرحله توسط کمیته داوری اولیه تایید نمی شوند به داوری نهایی راه نخواهند یافت.

د) در مرحله دوم، اعضای کمیته داوری نهایی تقریبا یک سوم از کارها را به عنوان فینالیست برای ارزیابی نهایی انتخاب می کنند.

ه) در مرحله آخر، اعضای کمیته داوری نهایی کارهای برنده را مشخص می کنند.

10. جوایز و مراسم اهدای جایزه

الف) در رده کاریکاتوریست های بزرگسال، “جایزه بزرگ”، “جایزه مقام دوم”، “جایزه مقام سوم”، “جایزه پروفسور آتیلا اوزر” و “سه طنز” ارائه می گردد.

ب) در رده کاریکاتوریست های جوان “جایزه بزرگ” و “دو طنز” ارائه می گردد.

ج) تنها به افرادی که برنده جایزه شده اند پنج روز اقامت در یک هتل پنج ستاره شامل تمام امکانات تفریحی به صورت رایگان در ترکیه تعلق خواهد گرفت.

د) هزینه کامل حمل و نقل برندگان فراهم می گردد..

و) مراسم اهدای جایزه ممکن است در هر نقطه از ترکیه در ماه آپریل هر سال صورت پذیرت.

11. کتاب مسابقه

الف) در کتاب مسابقه نام تمام برندگان جایزه به همراه کارهای فینالیست به صورت رنگی چاپ می گردد.

ب) کاریکاتورهای که در سال های گذشته برنده جایزه شده اند نیز در کتاب مسابقه جای داده خواهند شد.

ج) اطلاعاتی در مورد کمیته داوری در کتاب مسابقه قرار داده می شود.

د) یک نسخه از کتاب مسابقه برای تمام کاریکاتوریست هایی که کارشان در کتاب قرار گرفته است فرستاده خواهد شد.

ه) کتاب مسابقه همچنین در وبسایت رسمی مسابقه به صورت آنلاین نمایه می گردد.