سیزدهمین مسابقه بین المللی کارتون گردشگری – 2021

13 تعداد مسابقات:
سال: 2021

تم: افراد شاغل در صنعت گردشگری
ردههای صفحه: بزرگسالان رده و جوانان رده

اطلاعات مربوط به کارتون ارسال شده:

تعداد کارتون های ارسال شده: 744
تعداد کشورها: 56
تعداد کارتونیست ها 400

لیست کارتون های ارسال شده:
بزرگسالان (اینجا کلیک کنید)
جوانان (اینجا کلیک کنید)

محل برگزاری مراسم جایزه: Bernard BOUTON (فرانسه), Fehmi KÖFTEOĞLU (بوقلمون), Ferzan ÇELİKKANAT (بوقلمون), Halit KURTULMUŞ AYDOSLU (بوقلمون), Jitet KUSTANA (اندونزی), Jordan POP-ILIEV (مقدونیه), Kamil YAVUZ (Tبوقلمون), Leila ALAIY (Iran), Louis POL (استرالیا), Mehmet KAHRAMAN (بوقلمون), Muhittin KÖROĞLU (بوقلمون), Musa ALİOĞLU (بوقلمون), Nazmi KOZAK (بوقلمون), Paolo DALPONTE (ایتالیا), Raşit YAKALI (بوقلمون), Seyran CAFERLİ (آذربایجان), Vedat ZORLUER (بوقلمون), Vicdan BULUNMAZ ÖZER (بوقلمون).

کتاب مسابقه (اینجا کلیک کنید)
اخبار منتشر شده در مورد مسابقه (اینجا کلیک کنید)
عکس مراسم اهدای جایزه (اینجا کلیک کنید)
Video (اینجا کلیک کنید)


در برنده

کاریکاتوریست بزرگسالان
جایزه­ی نفر اول جایزه­ی نفر دوم جایزه­ی نفر سو

Nikola Listes

کرواسی

Alla & Chavdar

بلغارستان

Engin Selçuk

بوقلمون

جایزه ی مخصوص استاد آتیلا  اؤزر
 

 

Marco De Angelis

ایتالیا

کارتون کارتونیستهای جوان
جایزه­ی نفر اول جایزه­ی نفر دوم جایزه­ی نفر سو

Hassti Soltani

(سن: 10)

بوقلمون

Ümmühan Zeynep Akyürek

(سن: 14)

بوقلمون

Poyraz Din

(سن: 12)

بوقلمون