دوازدهمین مسابقه بین المللی کارتون جهانگردی -2020

12 تعداد مسابقات:
سال: 2020

تم: Covid 19 و جهانگردی
ردههای صفحه: بزرگسالان رده و جوانان رده

اطلاعات مربوط به کارتون ارسال شده:

تعداد کارتون های ارسال شده: 1324
تعداد کشورها: 64
تعداد کارتونیست ها 704

لیست کارتون های ارسال شده:
بزرگسالان (اینجا کلیک کنید)
جوانان (اینجا کلیک کنید)

محل برگزاری مراسم جایزه: Bernard BOUTON (فرانسه), Fehmi KÖFTEOĞLU (بوقلمون), Ferzan ÇELİKKANAT (بوقلمون), Halit KURTULMUŞ AYDOSLU (بوقلمون), Jitet KUSTANA (اندونزی), Jordan POP-ILIEV (مقدونیه), Kamil YAVUZ (Tبوقلمون), Leila ALAIY (Iran), Louis POL (استرالیا), Mehmet KAHRAMAN (بوقلمون), Muhittin KÖROĞLU (بوقلمون), Musa ALİOĞLU (بوقلمون), Nazmi KOZAK (بوقلمون), Paolo DALPONTE (ایتالیا), Raşit YAKALI (بوقلمون), Seyran CAFERLİ (آذربایجان), Vedat ZORLUER (بوقلمون), Vicdan BULUNMAZ ÖZER (بوقلمون).

کتاب مسابقه (اینجا کلیک کنید)
اخبار منتشر شده در مورد مسابقه (اینجا کلیک کنید)
عکس مراسم اهدای جایزه (اینجا کلیک کنید)
معرفی مراسم اهداء (اینجا کلیک کنید)
ویدئو مراسم تحویل (اینجا کلیک کنید)


در برنده

کاریکاتوریست بزرگسالان
جایزه­ی نفر اول جایزه­ی نفر دوم جایزه­ی نفر سو

Efat Amjadipoor

ایران

Ali Rastroo

ایران

Stefaan Provijn

بلژیک

جایزه ی مخصوص استاد آتیلا  اؤزر
 

 

Javad Takjoo

ایران

کارتون کارتونیستهای جوان
جایزه­ی نفر اول جایزه­ی نفر دوم جایزه­ی نفر سو

Eren Göncüler

(سن: 13)

بوقلمون

Kirill Usachev

(سن: 16)

فدراسیون روسیه

İrem Satır

(سن: 11)

بوقلمون