بیانیه بررسی

۱- آثار ارسالی به مسابقه در دو مرحله ارزیابی خواهد شد.

۲- در مرحله اول، کلیه آثار ارسالی به مسابقه در جلسه ای که با حضور اعضای کمیته انتخاب تشکیل خواهد شد مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت و در نهایت، حداکثر یک پنجم از آثار فرستاده شده انتخابی به مرحله دوم راه خواهند یافت.

۳-قبل از ارزیابی مرحله دوم، لیست آثاری که در مرحله  اول انتخاب شده اند از تاریخ ۱ الی ۹ فوریه ۲۰۲۲ میلادی مصادف با ۱۲ الی۲۰ بهمن ۱۴۰۰ هجری شمسی در سایت اینترنتی مسابقه بین المللی کاریکاتور اعلام خواهد شد. دراین بازه زمانی به اعتراض های وارده در مورد تشابه اثر، سرقت ادبی و هنری اثر، اثری که قبلا جایزه به آن تعلق گرفته و سایر موارد، از طرف کمیته انتخاب و ارزیابی  مسابقه رسیدگی خواهد شد وچنانچه اعتراض های وارده بجا و مناسب تشخیص داده شود در این مرحله اثر مذکوراز لیست آثار مسابقه حذف خواهد شد.

۴- آثاری که از ارزیابی مرحله اول به مرحله  دوم راه یافته اند مجددا توسط  اعضای کمیته مسابقه  برای مرحله  نهایی و فینال در طی دو مرحله فرعی بررسی خواهند شد. ابتدا تعداد آثار راه یافته به مرحله دوم، از طرف اعضای کمیته مذکور به ۴۵ الی ۵۰ اثر کاهش داده خواهد شد. در دومین مرحله فرعی آثار باقیمانده رتبه بندی خواهند شد.

۵- این رتبه بندی بر اساس سه اصل زیر انجام خواهد گرفت:

انتخاب سوژه و مناسب بودن سوژه

کیفیت طنز

اصالت اثر