اطلاعیه ها

در برنده

کاریکاتوریست بزرگسالان
جایزه­ی نفر اول جایزه­ی نفر دوم جایزه­ی نفر سو

Valeriu Kurtu

آلمان

Sait Munzur

ترکیه

Ross Thomson

بریتانیا

جایزه­ی نفر سو جایزه ی مخصوص استاد آتیلا  اؤزر

Ivailo Tsvetkov

بلغارستان

Akbar Torabpour

ایران

کارتون کارتونیستهای جوان
جایزه­ی نفر اول جایزه­ی نفر دوم جایزه­ی نفر سو

Ümmühan Zeynep Akyürek

(سن: 12)

ترکیه

Poyraz Din

(سن: 11)

ترکیه

İnci Bilgen

(سن: 14)

ترکیه