2009 چهارمین مسابقه¬ی کاریکاتور گردشگری بین¬المللی

1: تعداد مسابقه

2009: سال

جهانگردی: موضوع

باز به همه: دسته

اطلاعات کاریکاتور ارسالی:

599: تعداد کاریکاتور

50: تعداد کشور شرکت‌کننده

269: تعداد شرکت‌کنندگان

11 February 2011, 14th EMITT, Istanbul, Turkey: تاریخ و محل برگزاری مراسم جایزه

اعضای هیأت داوری:

Atila ÖZER (ترکیه), Ahmet AYKANAT (ترکیه), Bülent ÇELİK (ترکیه) Athanasios EFTHIMAIADIS (یونان) Kamil YAVUZ (ترکیه), Rahim BAGGAL ASGHARI (ایران), Fehmi KÖFTEOĞLU (ترکیه), Osman Nihat AYDOĞAN (ترکیه), Nazmi KOZAK (ترکیه).

گالری مسابقه (جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید:

لینک اخبار مربوط به مسابقه (جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید):

عکس‌های مربوط به مراسم جایزه (جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید):

 

در برنده


جایزه­ی نفر اول جایزه­ی نفر دوم جایزه­ی نفر سوم
جایزه بزرگ لغو شد Oleg Goutsol
بلاروس
Jordan Poplliev
مقدونیه
هنرمندان شایان تقدیر هنرمندان شایان تقدیر هنرمندان شایان تقدیر
Ömer Çam
بوقلمون
Mehmet Zeber
بوقلمون
Valeriu Kurtu
آلمان
هنرمندان شایان تقدیر هنرمندان شایان تقدیر
Luc Vernimmen
بلژیک
Kazanevsky Viladimir
اوکراین